Referanser

Bygging og drift av Råholt varmesentral. Varmesentralen på Råholt forsyner mange store bygg på Råholt med  fornybar fjernvarme. Her brukes lokal flis til produksjon av 5 GWh varme. Mengden øker i takt med stor byggevirksomhet på Råholt. Varmeutvikling ved Trond Hammeren var byggeleder for varmesentralen og for fjernvarmenettet på 2 km, og har driftsansvar for fjernvarmen i dag og er ansvarlig for drift av anlegget. Dette gir mye erfaring som kan overføres til mindre anlegg.

150 kW Hargassner i Bønsdalen. Anlegget er tilgjengelig for visning.

Flere anlegg er under bygging.